Noutati

Conversie audio in text

               Din dispoziția domnului Președinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea vă facem cunoscut că în cadrul acțiunilor inițiate de Uniunea Națională a Barourilor din România pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”, în ședința din 07 octombrie 2017, Comisia Permanentă a UNBR a luat act de finalizarea aplicației „Conversie audio în text”, instrument destinat tehnoredactării documentelor după dictare, pus la dispoziția avocaților prin intermediul contului din „Tabloul național al avocaților”, bază de date constituită din tablourile avocaților barourile membre UNBR. Accesul la aplicația „Conversie audio în text” se face prin intermediul meniului „Contul avocatului” de pe site-ul www.unbr.ro. Accesul avocaților la aplicație și utilizarea acesteia sunt gratuite, cheltuielile de dezvoltare și implementare fiind suportate de Uniunea Națională a Barourilor din România. „Tabloul național al avocaților” cuprinde și alte aplicații dezvoltate sau în curs de dezvoltare destinate utilizării de către avocați.


 

Hotarari si Decizii UNBR

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România în ședința din 07 Octombrie 2017 a examinat stadiul proiectului „Aniversarea Centenarului Marii Uniri de către profesia de avocat”. S-a luat act de comunicarea făcută de coordonatorul național al Grupului de lucru constituit în acest scop, decanul Baroului Alba, av Mihai Baco, privind întrunirea Grupului de lucru la 27 octombrie 2017 la Alba Iulia.

Președinte U.N.B.R.,

Av. dr. Gheorghe Florea

*

Hotărârea nr. 211 din 18 februarie 2017 a Consiliului UNBR prin care se înființează un grup de lucru având ca sarcină coordonarea acțiunilor UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

Hotărârea nr. 265 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR privind modificarea și completarea Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18.02.2017 privind celebrarea Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

Hotărârea nr. 275 din 26 august 2017 a Consiliului UNBR prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 248/25.08.2017 cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit de Consiliul UNBR pentru inițierea și coordonarea manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri din (1918-2018)

Decizia nr. 248/25 august 2017 a Comisiei Permanente a UNBR cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit de Consiliul UNBR pentru inițierea și coordonarea manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri (1918-2018)


 

Repartizarea pe imobile și săli a candidaților

Publicăm repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017, care se va desfășura în ziua de 01 septembrie 2017:

Instrucțiuni și reguli

IMPORTANT! Instrucțiuni și reguli pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat din data de 01 septembrie 2017

ANUNŢ
În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat
din data de 01 septembrie 2017:

A. Instrucțiuni și reguli

Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 01.09.2017;
– Candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate;
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverință provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare;
– Candidaților le este interzis accesul în sala de examen cu genți, poșete, tipărituri, telefoane mobile și orice fel de alte aparate electronice;
– Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

B. Instrucțiunile și regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevăzute în Hotărârea nr. 242 din 17.06.2017 a Consiliului U.N.B.R.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

 


 

Hotărârea UNBR 272 din 26.08.2017

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre.

ISTORIC

JUSTIŢIA  cuprinde totalitatea organelor şi activităţilor ce urmăresc împărţirea dreptăţii , termenul de justiţie făcându-şi apariţia în limba română abia în secolul al XIX-lea , până la apariţia acestui termen , în documentele în limba română fiind folosiţi termenii de drept dreptate şi judecată în sensul de activitate judecătorească .

              Viaţa socială din cele două judeţe , unul existent – Botoşani , şi altul dispărut în timp – Dorohoi , în care indentificăm izvorul şi geneza dreptului, ne obligă să considerăm această disciplină ca pe un produs istoric , ca pe un fenomen dinamic cuprinzător , pentru că normele juridice nu pot fi înţelese în esenţa lor decât dacă le raportăm la împrejurările şi contextul istoric din care ele au rezultat şi pe care le reflectă .

               Istoria – ca disciplină a civilizaţiei umane – are la dispoziţia sa un infinit câmp de cercetare şi investigare , deoarece ea cercetează , descrie şi povesteşte evenimentele petrecute într-o anumită perioadă de timp din perspectiva omului privit ca individ , descrierea acţiunilor şi sentimentelor individuale , cercetează faptele exterioare individului , evenimentele , transformările şi evoluţia realităţii sociale .

               Organizarea judecătorească din Moldova acelor timpuri , în dreptul cutumiar românesc este caracterizată prininexistenţa separaţiei puterilor în stat , nu era cunoscută nici autoritatea lucrului judecat , DOMNITORUL , ca instanţă supremă de judecată , avea competenţa generală materială şi teritorială , putând să judece orice cauză a boierilor , dregătorilor , mănăstirilor sau a oamenilor simpli .

               Organizarea judecătorească medievală în Moldovaera plasată pe trei niveluri :

-         judecătorii centrali – în Moldova era şi vornicul Ţării de Sus cu reşedinţa la Dorohoi ;

-         judecătorii locali – de la nivelul judeţelor şi ţinuturilor , precum şi cei de la nivelul satelor , deoarece în satele aservite , judecata se făcea de către stăpânul de moşie ;

-         instanţele speciale – care erau cele orăşeneşti şi cele bisericeşti , competenţele judiciare ale instanţelor orăşeneşti limitându-se la populaţia orăşenescă în materie civilă , cele bisericeşti având atribuţii numai în relaţiile de familie ( căsătorii , divorţuri etc. ) .