Noutati

Repartizarea pe imobile și săli a candidaților

Publicăm repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017, care se va desfășura în ziua de 01 septembrie 2017:

Instrucțiuni și reguli

IMPORTANT! Instrucțiuni și reguli pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat din data de 01 septembrie 2017

ANUNŢ
În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat
din data de 01 septembrie 2017:

A. Instrucțiuni și reguli

Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 01.09.2017;
– Candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate;
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverință provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare;
– Candidaților le este interzis accesul în sala de examen cu genți, poșete, tipărituri, telefoane mobile și orice fel de alte aparate electronice;
– Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

B. Instrucțiunile și regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevăzute în Hotărârea nr. 242 din 17.06.2017 a Consiliului U.N.B.R.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

Hotărârea UNBR 272 din 26.08.2017

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre.

Avocatul şi accesul la justiţie

 

Publicăm broșura intitulatăAvocatul și accesul la Justiție”, editată de Uniunea Națională a Barourilor din România. Broșura va fi transmisă delegaților la Congresul avocaților 2017 precum și instituțiilor care au fost invitate / au participat la lucrările Congresului.

Anunţ Examen 2017

Hotararea nr. 16/07.08.2017 a Baroului Botoşani privind validarea/invalidarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la examenul de primire în profesia de avocat- sesiunea septembrie 2017.

 

Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017.

 

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017.
Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toți candidații.
Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.
Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017, publicată pe site-ul U.N.B.R.
Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 03 iulie 2017 (ora 8.00) – 31 iulie 2017 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 01 august 2017 – 10 august 2017 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.

ISTORIC

JUSTIŢIA  cuprinde totalitatea organelor şi activităţilor ce urmăresc împărţirea dreptăţii , termenul de justiţie făcându-şi apariţia în limba română abia în secolul al XIX-lea , până la apariţia acestui termen , în documentele în limba română fiind folosiţi termenii de drept dreptate şi judecată în sensul de activitate judecătorească .

              Viaţa socială din cele două judeţe , unul existent – Botoşani , şi altul dispărut în timp – Dorohoi , în care indentificăm izvorul şi geneza dreptului, ne obligă să considerăm această disciplină ca pe un produs istoric , ca pe un fenomen dinamic cuprinzător , pentru că normele juridice nu pot fi înţelese în esenţa lor decât dacă le raportăm la împrejurările şi contextul istoric din care ele au rezultat şi pe care le reflectă .

               Istoria – ca disciplină a civilizaţiei umane – are la dispoziţia sa un infinit câmp de cercetare şi investigare , deoarece ea cercetează , descrie şi povesteşte evenimentele petrecute într-o anumită perioadă de timp din perspectiva omului privit ca individ , descrierea acţiunilor şi sentimentelor individuale , cercetează faptele exterioare individului , evenimentele , transformările şi evoluţia realităţii sociale .

               Organizarea judecătorească din Moldova acelor timpuri , în dreptul cutumiar românesc este caracterizată prininexistenţa separaţiei puterilor în stat , nu era cunoscută nici autoritatea lucrului judecat , DOMNITORUL , ca instanţă supremă de judecată , avea competenţa generală materială şi teritorială , putând să judece orice cauză a boierilor , dregătorilor , mănăstirilor sau a oamenilor simpli .

               Organizarea judecătorească medievală în Moldovaera plasată pe trei niveluri :

-         judecătorii centrali – în Moldova era şi vornicul Ţării de Sus cu reşedinţa la Dorohoi ;

-         judecătorii locali – de la nivelul judeţelor şi ţinuturilor , precum şi cei de la nivelul satelor , deoarece în satele aservite , judecata se făcea de către stăpânul de moşie ;

-         instanţele speciale – care erau cele orăşeneşti şi cele bisericeşti , competenţele judiciare ale instanţelor orăşeneşti limitându-se la populaţia orăşenescă în materie civilă , cele bisericeşti având atribuţii numai în relaţiile de familie ( căsătorii , divorţuri etc. ) .